Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Vaardigheden
  • 21e eeuwse vaardigheden
Trefwoorden
  • 3. Interessant

21st Century Skills. Discussienota

12-5-2015
Voogt, J., & Pareja Roblin, N. (2010). 21st Century Skills. Discussienota. Zoetermeer: Stichting Kennisnet.
Deze discussienota is interessant voor leerkrachten en docenten, leerplan- en materiaalontwikkelaars, beleidsmakers en schoolleiders. Het belangrijkste doel ervan is informatie te geven over de definitie, implementatie en evaluatie van 21st century skills door een aantal modellen voor 21st century skills te analyseren. Daarnaast biedt de nota inzicht in initiatieven op het gebied van 21st century skills in verschillende landen en internationale organisaties. De term '21st century skills' wordt gebruikt als overkoepelend concept voor de kennis, vaardigheden en houdingen die mensen moeten bezitten om bij te kunnen dragen aan de kennismaatschappij. De belangrijkste bevindingen kunnen als volgt worden samengevat. Uit de analyse blijkt dat de modellen convergeren naar een gemeenschappelijke set van 21st century skills. Echter, deze samenhang is grotendeels gemaskeerd door de verschillende manieren waarop 21st century skills worden gegroepeerd en door het verschil in de gehanteerde terminologie. Hierdoor kan verwarring ontstaan, waardoor implementatie van 21st century skills in de onderwijspraktijk wordt belemmerd. De 21st century skills die in alle modellen worden genoemd zijn samenwerking; communicatie; ict- geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. burgerschap). Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplosvaardigheden in bijna alle modellen genoemd.