Sector
 • Vo
 • Mbo
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Toetsing en examens
 • Toetswijzer
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens

9-3-2015
Bosker, R., & Vorle, R. van de. (2014). Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens. Enschede: SLO.
 
​​​​In dit beleidsadvies aan de bewindslieden van OCW heeft de commissie-Bosker onderzocht of rekentoetsen en examens een goede uitwerking zijn van de referentieniveaus 2F en 3F.
 
Aanleiding voor de bewindslieden om de commissie-Bosker in te stellen was de kritiek die in een hoorzitting in de Tweede Kamer in december 2013 geuit werd op de rekentoetsen in vo en de centraal ontwikkelde examens in het mbo. De conclusie van de commissie was dat de rekentoetsen en examen verbeterd kunnen worden en dat de cesuren voor 2F en 3F te hoog liggen en daarom bijstelling behoeven. De commissie geeft in het advies aan wat er moet gebeuren om de kwaliteit van de rekentoetsen en examens verder te optimaliseren. De commissie concludeert ook dat de tegenvallende resultaten op de rekentoetsen en examens voor rekenen meer oorzaken heeft, waarvan de uitwerking van de referentieniveaus in toetsen en examens er slechts één is.
Naast de bevindingen staat de opdracht en de werkwijze in het advies beschreven. De bevindingen hebben te maken hebben met conceptueel verschillende uitwerkingen en de hoogte van de cesuur. Er worden aanbevelingen gegeven die te maken hebben met de kwaliteit van de toetsen, de transparantie en openbaarheid daarvan, de toetsvorm en scoring, de cesuur en met het behalen van de referentieniveaus.
In 'Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014' geven de bewindslieden aan dat ze de adviezen van de commissie-Bosker integraal overnemen.