Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Leermiddelen
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Automatiseren bij rekenen/wiskunde. Een onderzoek naar het automatiseren van basisbewerkingen rekenen-wiskunde in het basisonderwijs

5-3-2015
Inspectie van het Onderwijs. (2011). Automatiseren bij rekenen/wiskunde. Een onderzoek naar het automatiseren van basisbewerkingen rekenen/wiskunde in het basisonderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
​​​​Leerkrachten en andere deskundigen noemen het automatiseren van basisbewerkingen regelmatig als tekortkoming in rekenen/wiskundemethodes. De onderwijsinspectie heeft hier onderzoek naar gedaan, zowel op scholen met goede rekenprestaties als op minder goed presterende scholen. Ook keek de inspectie naar de kwaliteit van het onderwijsaanbod voor het automatiseren gedurende de hele basisschoolperiode. Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten en conclusies. Een van die conclusies: rekensterke scholen maken vaker afspraken over het automatiseren van de basisbewerkingen en evalueren systematischer of het onderwijs hier ook aan voldoet.