Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Meten en beheren van resultaten
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Toetsing
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Rekenmachine
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 3. PPON-reeks nummer 39

4-3-2015
Kramer, J., Schoot, F. van der, Rijn, P. van. (2009).  Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 3. PPON-reeks nummer 39. Arnhem: Cito.
Dit periodieke peilingsonderzoek is bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers die informatie zoeken over de opbrengsten van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van het speciaal basisonderwijs in Nederland. Hoe presteren de leerlingen op de verschillende onderdelen? Hoe zit het met het gebruik van rekenstrategieën bij het schattend rekenen en bij het vermenigvuldigen en delen Hoe zit het met het hoofdrekenen met en zonder papier? Hoe ziet de lespraktijk eruit? Welke leermiddelen worden gebruikt?