Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Meten en beheren van resultaten
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Toetsing
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Balans van het rekenwiskundeonderwijs halverwege de basisschool 5. PPON-reeks nummer 47

4-3-2015
Hop, M. (red.) (2012). Balans van het rekenwiskundeonderwijs halverwege de basisschool 5. PPON-reeks nummer 47. Arnhem: Cito.
Dit periodieke peilingsonderzoek is bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers die informatie zoeken over de opbrengsten van het reken-wiskundeonderwijs groep 5 van het basisonderwijs. Hoe presteren de leerlingen op de verschillende onderdelen? Hoe zit het met het gebruik van rekenstrategieën bij het schattend rekenen en bij het vermenigvuldigen en delen Hoe zit het met het hoofdrekenen met en zonder papier? Hoe ziet de lespraktijk eruit? Welke leermiddelen worden gebruikt?