Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Inzicht en handelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examens
 • ICT
 • Inhouden
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Onderzoeken
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Toetsing en examens
 • Vaardigheden
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Betanova, verbinding in vernieuwing

4-3-2015
SLO. (z.d.). Betanova, verbinding in vernieuwing. Geraadpleegd op 9 augustsu 2013, van http://www.betanova.nl/wiskunde/
Op deze website vinden docenten wiskunde alle materialen en links aan die te maken hebben met de vernieuwingen in het vak wiskunde met ingang van 2015. De website biedt toegang tot examenprogramma's, examensyllabi, handreikingen voor het schoolexamen, (voorbeeld)examens, experimenteel lesmateriaal, evaluatierapporten en het eindadvies van de vernieuwingscommissie wiskunde.