Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Po
  • Vve
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Meten en meetkunde
  • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Bouw en doe je mee?: rekenen en wiskunde stimuleren in de context van constructieve activiteiten en alledaagse activiteiten

19-2-2015
Linde-Meijerink, G. van der. (2008). Bouw en doe je mee?: rekenen en wiskunde stimuleren in de context van constructieve activiteiten en alledaagse activiteiten. Enschede: SLO.
Dit boekje is bedoeld voor leid(st)ers in de voorschoolse kinderopvang en leerkrachten groep 1/2 in het basisonderwijs. In het leven van alle dag en tijdens hun spel zijn jonge kinderen veelal (onopgemerkt) wiskundig actief. Niet alleen bij het tellen van de bordjes aan tafel, ook als ze aan het spelen zijn met bijvoorbeeld auto's, houten rails of in de zandbank. Al dit spel (en meer) biedt jonge kinderen veel kansen om wiskundige inzichten op te doen en uit te bouwen. Het mag duidelijk zijn dat dit van een leidster/leerkracht inzicht vraagt over de wijze hoe kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar nadenken, redeneren en problemen oplossen. Met deze praktijkbrochure en de bijbehorende dvd kunnen leidsters van voorschoolse voorzieningen en leerkrachten groep 1/2 laten ervaren hoe zij vanuit materialen de mogelijke reken-wiskundeontwikkelingen bij het kind kunnen begeleiden en stimuleren. En dan met name het begeleiden en stimuleren van de reken-wiskundeactiviteit bij constructieve en alledaagse activiteiten.