Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • So
 • So/Vso
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Omgaan met verschillen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F

18-2-2015
Noteboom, A., Os, S. van, & Versteeg, B. (2012). Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. Enschede: SLO.
​​​​​​Deze publicatie is bedoeld voor leerkrachten en remedial teachers in de bovenbouw van het basisonderwijs. Daar zitten kinderen die moeite hebben met rekenen. Hun achterstand ten opzichte van de klasgenoten én dat wat de reguliere rekenmethode biedt, wordt steeds groter en ze leren in verhouding steeds minder. Voor sommigen van hen is het niet haalbaar alle doelen te halen die de rekenmethode nastreeft. Deze checklist helpt de school om na te gaan of het verantwoord is aan deze groep kinderen lagere rekendoelen te stellen, zodat zij wél het minimumniveau 1F kunnen halen aan het eind van de basisschool.