Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Kerndoelen
 • Tussendoelen
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Concept-tussendoelen kernvakken onderbouw vo

4-3-2015
SLO. (2012). Concept-tussendoelen kernvakken onderbouw vo. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/nieuws/00046/
​​​​Deze website is bedoeld voor docenten Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hij geeft toegang tot de concept-tussendoelen wiskunde, Nederlands en Engels voor de onderbouw van havo/vwo en van vmbo. Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen werden op verzoek van het ministerie van OCW alvast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven om het onderwijsaanbod en methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen.