Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Concretisering referentieniveau 2S rekenen

18-2-2015
Schmidt, V., Braber, N. den, Spek, W., & Gademan, J. (2011). Concretisering referentieniveau 2S rekenen. Enschede: SLO.
​​​​​​​​​​​Deze publicatie is van belang voor docenten rekenen-wiskunde in vmbo en mbo. In het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is een concretisering gemaakt van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 2S voor onderbouw havo en vwo. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen. Dit document bevat een uitwerking van rekenreferentieniveau 2S. Scholen kunnen aan de hand van deze concretisering zich een beeld vormen van hoe de rekendoelen uit dit referentieniveau geïnterpreteerd kunnen worden.