Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting VO-HO
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Concretisering referentieniveau 3S rekenen

18-2-2015
Schmidt, V., Locartelli, I., & Tolboom, J. (2011). Concretisering referentieniveau 3S rekenen. Enschede: SLO.
​​​​​​​​Deze publicatie is van belang voor docenten rekenen-wiskunde in vo en en mbo. In het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is een concretisering gemaakt van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 3S. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen. Dit document bevat een uitwerking van rekenreferentieniveau 3S. Scholen kunnen aan de hand van deze concretisering zich een beeld vormen van hoe de rekendoelen uit dit referentieniveau geïnterpreteerd kunnen worden.