Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Wiskunde
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doelen
 • Kerndoelen
 • Omgaan met verschillen
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Concretisering van de kerndoelen wiskunde: kerndoelen voor de onderbouw VO

17-2-2015
Zwaart, P. van der. (2007). Concretisering van de kerndoelen wiskunde: kerndoelen voor de onderbouw VO. Enschede: SLO.  
​​​​​​​In deze publicatie, bedoeld voor docenten wiskunde in de onderbouw vo, worden de kerndoelen geconcretiseerd. De beschrijving is gericht op onderwijs dat aan leerlingen een actieve rol wil geven bij het leren van wiskundevaardigheden en denkwijzen. Zij bevat voorbeelden die de docent, hopelijk zonder al te veel moeite, om kan zetten in lessen die aan leerlingen die actieve rol kunnen geven.