Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vo
Vakgebied
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Samenhang
Vakspecifiek thema
  • Wiskundige denkactiviteiten

Criteria voor samenhangend (wiskunde)onderwijs

12-5-2015
Roorda, G., & Streun, A. van. (2002). Criteria voor samenhangend (wiskunde)onderwijs. In J.F. Deinum, J. van Maanen, A. van Streun & J. Tolboom (red.), Werken aan de kwaliteit van het onderwijs in de bètavakken. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen/UCLO.
ISBN

978-90-367-1684-5

Dit artikel is interessant voor docenten wiskunde in het voortgezet onderwijs. Er wordt gezocht naar criteria voor samenhangend onderwijs rondom het vak wiskunde. Het doel is: samenhang in de kennis van een leerling. Op welke manier kun je stimuleren dat kennis opgedaan bij het ene vak wordt ingezet bij een ander vak? Uit literatuur over transfer en het opbouwen van cognitieve schema’s worden aanwijzingen gezocht voor samenhangend onderwijs.