Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Leraren
 • Rekenbeleid
 • Taalbeleid

De invoering van referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het VMBO

5-3-2015
Grinsven, V. van, & Elphick, E. (2010). De invoering van referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het VMBO. Utrecht: DUO Market Research.
​​​Dit onderzoeksrapport is van belang voor docenten beroepsgerichte vakken, docenten algemeen vormende vakken en leidinggevenden in het vmbo. Hoofdvraag van het onderzoek: hoe bereidt het vmbo zich voor op de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen?