Sector
  • Vve
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Rekenen
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Inhouden
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
  • 3. Interessant

De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan

5-3-2015
SLO. (z.d.). De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan. Geraadpleegd op 12 augustus 2014, van http://www.slo.nl/primair/themas/jongekind/doelen/
 
​​​Op deze website worden leerdoelen en -inhouden geformuleerd voor leerlingen in de vroegste levensfase. De aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkeling van het getalbegrip, besef van maten en van meetkunde. De website is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de vroegschoolse educatie.