Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Probleem oplossen en modelleren
 • Wiskundige denkactiviteiten
Trefwoorden
 • 1. Noodzakelijk

Denken & doen: wiskunde op de havo en vwo per 2015

3-3-2015
Vernieuwingscommissie wiskunde cTWO. (2013). Denken & doen: wiskunde op de havo en vwo per 2015. Utrecht: Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs.
​​​​Deze publicatie is van belang voor docenten wiskunde op havo en vwo, voor lerarenopleiders, materiaalontwikkelaars, leerplanontwikkelaars. Het is het eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde, met daarin conclusies, aanbevelingen, vermelding van de voorgestelde examenprogramma's wiskunde A, B, C, en D en verantwoording van keuzen door de commissie. Het rapport vormt vanaf 2015 leidraad voor het wiskundeonderwijs in havo en vwo. Andere documenten van de vernieuwingscommissie staan op www.ctwo.nl.