Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

12-5-2015
Schölvinck, M. (2010). Doorlopende leerlijn rekenen in het vo. Amersfoort: CPS.
Deze publicatie, bedoeld voor docenten rekenen-wiskunde in het vo, helpt scholen gecijferdheid een plek te geven en het rekenonderwijs zo in te richten dat leerlingen een hoger rekenniveau kunnen behalen. De publicatie geeft niet alleen op schoolniveau aan wat daarvoor nodig is, maar ook op groeps- en leerlingniveau. Bepalende factoren daarin zijn, behalve natuurlijk de directie en docenten, rekentijd en -instructie en inzicht in de opbouw van rekenkundige kennis en vaardigheden. Ieder hoofdstuk sluit af met een reflectievraag voor de lezer; bijvoorbeeld: is er rekenbeleid op uw school? Bent u daar tevreden over?