Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Rekenen
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting HAVO-VWO
 • Aansluiting PO-VO
 • Aansluiting VMBO-HAVO
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting VO-HO
 • Beleid
 • Centrale eindtoets basisonderwijs
 • Diagnostische tussentijdse toets
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Rekenbeleid
 • Taalbeleid
 • Toetsing
 • Toetsing en examens
 • Toetswijzer
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Referentiekader
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

5-3-2015
SLO. (z.d.). Doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Geraadpleegd op 16  juli 2014, van http://www.taalenrekenen.nl/
​​​​​Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus taal en rekenen en de uitwerking daarvan voor met name po, vo en mbo. Daarnaast is er informatie te vinden voor vve en de lerarenopleidingen.
In het onderwijs staan taal en rekenen centraal sinds het regeerakkoord van september 2010. De regering bestempelde deze vakken toen als de kernvakken van het onderwijs en zet in op om de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau te brengen.
 
Op de site vindt u verschillende onderdelen. Zo is er een onderdeel met algemene informatie over het referentiekader: het waarom en het hoe van het invoeren van de referentieniveaus in het basis- en speciaal (basis)onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen. In het onderdeel referentieniveaus taal vindt u specifieke informatie voor taal over methoden, toetsen en examens, met veel voorbeeldmateriaal en uitwerkingen. Eenzelfde onderdeel is er voor rekenen. Ten slotte is er het onderdeel aan de slag. Hier vindt u beschrijvingen van wat een aantal scholen gedaan hebben aan de invoering van de referentieniveaus. U vindt hier echter ook producten die deze scholen hebben ontwikkeld. Daarnaast kunt u hier uw eigen kennis testen en vindt u hier een overzicht van taal- en rekentoetsen.