Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Rekenen
  • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen
  • Passend onderwijs
Vakspecifiek thema
  • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Dyscalculie in discussie

12-5-2015
Dolk, M., & Groenestijn, M. van. (2008). Dyscalculie in discussie. Assen: Van Gorcum.
ISBN

978-90-2324248-2

Dit boek is interessant voor iedereen in het primair en voortgezet die te maken heeft met dyscalculie. Wat is dyscalculie precies? Is dyscalculie iets dat neurologisch bepaald wordt? Of is het een gevolg van slecht reken/wiskundeonderwijs gedurende een reeks van jaren? En, wanneer hebben we het over dyscalculie en wanneer is er eerder sprake van ernstige reken/wiskundeproblemen? Om hoeveel kinderen gaat het? Deze publicatie wil een bijdrage leveren aan deze discussie. Wat is eraan te doen en hoe kunnen we in de (nabije) toekomst tot een goede aanpak komen?