Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Discrete wiskunde
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • Wiskundige denkactiviteiten

ELWIeR: Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenonderwijs

5-3-2015
Freudenthal Instituut. (z.d.). ELWIeR: Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenonderwijs. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van http://www.fi.uu.nl/wordpress/
​​​Deze website is bedoeld voor lerarenopleiders wiskunde en rekenen. ELWIeR biedt ondersteuning aan de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen in Nederland. In de jaren 2007-2009 is een basis gelegd voor samenwerking tussen opleidingen pabo, tweedegraads en eerstegraads, in de projectperiode ELWIeR I. In de periode 2010-2012 heeft de implementatie van kennisbases voor de lerarenopleiding centraal gestaan. De kern van de samenwerking blijft dezelfde. Drie koepels spelen daarbij een belangrijke rol: Panama voor pabo, SLW voor tweedegraads lerarenopleiding en Vadiwulo voor eerstegraads lerarenopleiding. In en tussen deze koepels zal het werk van ELWIeR plaatsvinden. De opdracht luidt: verzorg een efficiënte ondersteuning van de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen in Nederland en zorg voor een kwaliteitsimpuls als het gaat om de uitwerking en implementatie van de kennisbases (uitgedrukt in onderzoek en ontwikkeling). De organisatie telt vier werkpakketten, met één ondersteunend organisatorisch werkpakket. Deze website bevat talrijke documenten uit de koker van het ELWieR-project.