Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde B
 • Wiskunde A
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Eindverslag van Werkgroep Afstemming Wiskunde-Natuurkunde

4-3-2015
Giessen, C. van de, Hengeveld, T., Kooij, H. van der, Rijke, K., & Sonneveld, W. (2007). Eindverslag van Werkgroep Afstemming Wiskunde-Natuurkunde. Utrecht/Amsterdam: commissie Toekomst WiskundeOnderwijs, commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs.

Dit document in bedoeld voor docenten wiskunde en natuurkunde uit de tweede fase van het voortgezet onderwijs en bevat:
1. een beschrijving van de noodzakelijke wiskundige basisinzichten en -vaardigheden die bij natuurkunde een rol spelen.
2. een beschrijving van een traject dat leidt tot deze vaardigheden en inzichten.
3. een schetsmatige ontwerp van een basismodule die bij dat traject kan worden gebruikt.