Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Verbanden en formules
 • Informatieverwerking & onzekerheid
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Examenprogramma wiskunde D havo

4-3-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2015). Examenprogramma wiskunde D havo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
​​​Dit document, van belang voor docenten wiskunde in het voortgezet onderwijs, bevat de globale eindtermen van het examenprogramma wiskunde D havo. Een uitwerking van de specificaties voor het centraal examen staat in de examensyllabus bij dit vak. Voor het schoolexamen bestaat geen voorgeschreven uitwerking. Men kan de handreiking voor het schoolexamen van dit vak raadplegen voor suggesties. Deze suggesties hebben echter geen voorschrijvend karakter.