Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw bb
Vakgebied
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Examenprogramma wiskunde vmbo BB

9-3-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma wiskunde vmbo BB. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
​​​​​Dit document, van belang voor docenten wiskunde in het vmbo, bevat de globale eindtermen van het examenprogramma wiskunde. Een uitwerking van de specificaties voor het centraal examen staat in de examensyllabus bij dit vak. Voor het schoolexamen bestaat geen voorgeschreven uitwerking. Men kan de handreiking voor het schoolexamen van dit vak raadplegen voor suggesties. Deze suggesties hebben echter geen voorschrijvend karakter.