Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Doelen
 • Omgaan met verschillen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Fundamentele doelen rekenen-wiskunde: uitwerking van het fundamenteel niveau 1F voor einde basisonderwijs, versie 1.2

19-2-2015
Noteboom, A. (2009). Fundamentele doelen rekenen-wiskunde; uitwerking van het fundamenteel niveau 1F voor einde basisonderwijs, versie 1.2. Enschede: SLO.
​​​​In dit document, bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, is referentieniveau 1F voor rekenen vertaald in het jargon dat in het basisonderwijs en in rekenmethodes voor basisonderwijs wordt gebruikt. Per rekendomein wordt aangegeven wat kinderen op het niveau van 1F zouden moeten kunnen. Ook worden voorbeelden gegeven. Inmiddels is dit document wat verouderd en kan beter vervangen worden door Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S.