Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Po
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Rekenen
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Rekenmachine

Gecijferdheid in beeld

4-3-2015
Hoogland, K., & Meeder, M. (2007). Gecijferdheid in beeld. Utrecht: APS.
​​​​​​Dit boekje is interessant voor leerkrachten in het basisonderwijs en leraren wiskunde in het voortgezet onderwijs. Iedereen komt regelmatig in situaties waarin een beslissing genomen moet worden waarbij kwantitatieve gegevens belangrijk zijn. Dit boekje laat zien hoe gevarieerd die situaties zijn en helpt de lezer op weg om zich een beeld te vormen van wat verstaan kan worden onder het begrip gecijferdheid. Veel mensen denken bij gecijferdheid aan cijferen: optellen, aftrekken, (staart)delen en vermenigvuldigen. De kwantitatieve kant van de wereld om ons heen verlangt echter een rijker en veelvormiger repertoire. Dit boekje helpt de lezer op weg om zich een beeld te vormen van gecijferdheid. Het geeft daarmee een inhoudelijke en beeldende impuls aan de discussie die wordt gevoerd over de rol van rekenen, wiskunde en gecijferdheid in het onderwijs in Nederland.