Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Inhouden
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Samenhang
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Grijp de rekenkansen

19-2-2015
Kaskens, J., & Brandt, R. (2012). Grijp de rekenkansen. Amersfoort: CPS.
ISBN

978-90-6508-646-4

​​​​Deze publicatie is primair bedoeld voor docenten rekenen-wiskunde in het voortgezet onderwijs, maar in feite ook voor al hun collega’s. De invoering van de referentieniveaus rekenen heeft grote consequenties voor het voortgezet onderwijs. Vanaf 2014 moeten leerlingen een rekentoets maken die meetelt in de zak-/slaagregeling. Hoe kunnen leerlingen hierop voorbereid worden? Hoe kunnen zij hun rekenvaardigheden behouden en uitbreiden? Dit boek geeft heldere informatie en praktische handvatten op het gebied van de didactiek, instructie en organisatie van rekenen in het voortgezet onderwijs. Duidelijk wordt dat álle docenten een positieve bijdrage kunnen leveren aan betere rekenvaardigheden van leerlingen.