Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
Vakgebied
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Wiskundige denkactiviteiten
 • Algebraïsche vaardigheden
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Handboek wiskundedidactiek

3-3-2015
Drijvers, P., Steun, A. van, & Zwaneveld, L. (2012). Handboek wiskundedidactiek. Utrecht: Epsilon Uitgaven.
ISBN

978-90-5041-130-1

​​​​Dit boek is bedoeld voor aanstaande wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs, maar ook voor zittende collega's, voor opleiders, auteurs van schoolmethoden en andere belangstellenden. Het biedt ondersteuning aan de wiskundeleraar, die actief aan de slag wil met het verbeteren van het eigen onderwijs. Geen teksten die voorschrijven wat de docent zou moeten doen en hoe, maar wetenschappelijk onderbouwde informatie, geïllustreerd met voorbeelden om de didactische bekwaamheid verder te ontwikkelen.