Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde C
Leerplankundig thema
 • Examens
 • Handreiking
 • ICT
 • Inhouden
 • Leermiddelen en ICT
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Wiskundige denkactiviteiten

Handreiking schoolexamen wiskunde C vwo: behorend bij de cTWO-examenprogramma's

18-2-2015
Alink, N., Krüger, J., & Tolboom, J. (2011). Handreiking experimenteel schoolexamen wiskunde C vwo: behorend bij de cTWO-examenprogramma's. Enschede: SLO.
​​​​​​​De handreiking is bedoeld voor docenten wiskunde, werkzaam in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Vanaf 2009 vinden pilots plaats voor het nieuwe examenprogramma wiskunde. In het kader hiervan biedt deze handreiking suggesties en adviezen voor de invulling van het experimentele schoolexamen. De experimentele programma's wiskunde C voor vwo worden vergeleken met de huidige programma's. Verder wordt beschreven welke (sub)domeinen in het centraal examen getoetst worden en welke in het schoolexamen getoetst moeten, dan wel mogen worden, en wordt ingegaan op afstemming met andere vakken.