Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Inzicht en handelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Discrete wiskunde
 • Verbanden en formules
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Examens
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Handreiking
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens

Handreiking schoolexamen tweede fase: wiskunde D havo/vwo

18-2-2015
Alink, N., Gulik, I. van, & Krüger, J. (2007). Handreiking schoolexamen tweede fase: wiskunde D havo/vwo. Enschede: SLO.
​​​​Deze handreiking is bedoeld voor docenten wiskunde in het voortgezet onderwijs. Zij gaat in op de (vakinhoudelijke) inrichting van het schoolexamen van wiskunde D havo/vwo, behorend bij het examenprogramma 2007. Er wordt aandacht besteed aan de relatie tussen centraal examen en schoolexamen en de eigen plek van het schoolexamen daarin. Voor het SE-specifieke deel van het examenprogramma worden suggesties gedaan voor gebruik in het SE.