Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Examens
 • Handreiking
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens

Handreiking schoolexamens Wiskunde vmbo

18-2-2015
Zwaart, P. van der. (2007). Handreiking schoolexamens Wiskunde vmbo. Enschede: SLO.
​​​​Deze handreiking is bedoeld voor docenten wiskunde in het vmbo. De handreiking geeft suggesties voor de vormgeving van het schoolexamen wiskunde. Er zijn inhoudelijke suggesties, suggesties voor toetsing en weging en voor het integreren van wiskunde met andere vakken.