Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Samenhang

Hoe begrijpen en gebruiken docenten van de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en economie het wiskundige concept ‘afgeleide’?

12-5-2015
Vos, P., Braber, N. den, Roorda, G., & Goedhart, M. (2009). Hoe begrijpen en gebruiken docenten van de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en economie het wiskundige concept 'afgeleide'?
Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars, docenten natuurkunde, scheikunde, economie en wiskunde, lerarenopleiders en schoolleiders. Aan de hand van het concept 'afgeleide' is in deze studie gekeken naar de kennis van docenten natuurkunde, scheikunde en economie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs over wiskundige concepten en hoe deze concepten in hun onderwijs worden behandeld en toegelicht. Door middel van interviews met tien docenten (natuurkunde, scheikunde en economie) is gekeken naar de kennis van de docenten met betrekking tot 'afgeleide' (content knowledge, CK) en hoe ze met het concept omgaan in hun lessen (pedagogical content knowledge, PCK). De resultaten van het onderzoek laten zien dat docenten hun eigen manier hebben om met wiskundige concepten om te gaan zodanig dat ze goed passen bij hun eigen vak. Docenten zijn zich er evenwel van bewust dat concepten vaak anders vorm krijgen in de wiskundelessen. Een en ander duidt op onvoldoende afstemming tussen wiskunde en vakken waarbinnen wiskundige concepten worden gebruikt. De auteurs roepen op tot meer interdisciplinaire professionalisering aan om zowel voor CK als voor PCK een betere afstemming tussen de exacte vakken te creëren.