Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Vo
 • Vwo
Vakgebied
 • Rekenen
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing en examens
Trefwoorden
 • 3. Interessant

IJking referentiekader rekenen versus examenprogramma's wiskunde havo/vwo

18-2-2015
Gulik, I. van, & Vorle, R. van der. (2010). IJking referentiekader rekenen versus examenprogramma's wiskunde havo/vwo. Enschede: SLO.
​Dit document is bedoeld voor beleidsmakers, materiaalontwikkelaars en curriculumontwikkelaars. Het geeft antwoord op de vraag in hoeverre het Referentiekader rekenen door de huidige examenprogramma's wiskunde voor havo en vwo en de kerndoelen voor de onderbouw havo/vwo gedekt worden.