Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vo
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing en examens
Trefwoorden
 • 3. Interessant

IJking referentiekader rekenen versus examenprogramma's wiskunde vmbo

5-3-2015
Schmidt, V., & Vorle, R. van der. (2010). IJking referentiekader rekenen versus examenprogramma's wiskunde havo/vwo (en eventueel andere vakken). Enschede: SLO.
​​​​Dit document is bedoeld voor beleidsmakers, materiaalontwikkelaars en curriculumontwikkelaars. Het geeft antwoord op de vraag in hoeverre het Referentiekader rekenen door de huidige examenprogramma's wiskunde voor vmbo en de kerndoelen voor de onderbouw gedekt worden.