Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
Vakspecifiek thema
 • Rekenmachine

Ict-toepassingen voor taal en rekenen in het vo

4-3-2015
Hovius, M., & Rens, C. van. (2013). Ict-toepassingen voor taal en rekenen in het vo. Nijmegen: Radboud Universiteit/ITS.
​​​Dit rapport is van belang voor schoolleiders en docenten Nederlands en rekenen in het voortgezet onderwijs. In het voorjaar van 2010 hebben de Eerste en Tweede Kamer het Wetsvoorstel referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen aangenomen. Docenten spannen zich in om tegemoet te komen aan de aangescherpte eisen op het gebied van taal en rekenen. Ze hebben behoefte aan informatie over differentiatiemogelijkheden en hoe deze in de praktijk worden gerealiseerd. Het rapport geeft antwoord op vier vragen: welke ict-toepassingen op het gebied van taal en rekenen worden gebruikt in het vo om te differentiëren; bij welke doelgroepen wordt de ict-toepassing gebruikt, in welke mate en bij welke vakken; hoe worden de taal- en rekenprestaties vastgesteld en gemonitord; welke kansen bieden de gebruikte toepassingen om aan de verscherpte eisen tegemoet te komen.