Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Praktijkonderwijs
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Doelen
 • Inhouden
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • 3. Interessant

In het praktijkonderwijs telt iedereen mee! blauwdruk voor rekenen/wiskunde in het toekomstig praktijkonderwijs

5-3-2015
Pelle, J. ter, Heuvel, G. van der, Jager, J., & Stegeman, E. (1999). In het praktijkonderwijs telt iedereen mee! Blauwdruk voor rekenen/wiskunde in het toekomstig praktijkonderwijs. Enschede: SLO.
​​​​​​Met deze publicatie willen de auteurs een bijdrage leveren aan de vormgeving van en discussie over rekenen/wiskunde in het praktijkonderwijs. Centrale vraag in dit boek is: Wat zouden we onze leerlingen in het praktijkonderwijs straks aan rekenen/wiskunde
willen onderwijzen en laten leren? Iets anders gezegd:
Wat zijn zinvolle, wenselijke en haalbare inhouden? Hoe kan het onderwijsaanbod er uit zien?
 
De auteurs presenteren een eerste voorstel voor een vernieuwd onderwijsaanbod en lichten dat toe met analyses, lesvoorbeelden en praktijkervaringen.