Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Invoeringsplan nieuwe wiskunde-examenprogramma's

19-2-2015
Tolboom, J. (2013). Invoeringsplan nieuwe wiskunde-examenprogramma's. Enschede: SLO.
​​​​​​​​​Deze publicatie is van belang voor makers van lesmateriaal en toetsen, curriculumontwikkelaars, lerarenopleiders en beleidsmakers. Het invoeringsplan nieuwe wiskunde-examenprogramma's beschrijft de uitgangspunten en organisatie van de invoering van de nieuwe examenprogramma's wiskunde A, B, C en D voor de Tweede Fase havo en vwo. Hierbij wordt ingegaan op het begrip 'invoeren' en de achterliggende doelen van de wiskundevakvernieuwing en de bijbehorende beleidscontext. Ook is er aandacht voor algemene kennis over invoeringsprocessen vanuit een leerplankundig perspectief en specifieke ervaringen uit de wiskundepilots. Verder beschrijft het rapport de verschillende activiteiten bij het invoeringsproces en de instanties die daarbij betrokken zijn