Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Vve
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Jonge kinderen leren meten en meetkunde

22-5-2015
TAL-team. (2004). Jonge kinderen leren meten en meetkunde. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
ISBN

978-90-01-85102-6

Deze publicatie heeft tot doel leerkrachten in het basisonderwijs te voorzien van achtergrondinformatie over het leren van rekenen/wiskunde door (jonge) kinderen, alsmede over de daarbij te doorlopen leerlijnen. Het is een uitgave in het kader van het TAL-project (TAL = Tussendoelen Annex Leerlijnen). Het project heeft vijf brochures opgeleverd die door Noordhoff Uitgevers worden uitgebracht. Ze kunnen op de website van de uitgever besteld worden.
Contactpersoon