Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
Vakgebied
 • Rekenen
 • Wiskunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
Vakinhoud
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Kahn Academy

4-3-2015
Kahn Academy Foundation. (2013). Kahn Academy. Geraadpleegd op 15 augustus 2013, van www.kahnacademy.org
​​​Deze website is een aanrader voor alle leraren hun lessen een extra dimensie willen geven. Zij vinden er talrijke korte filmpjes met uitleg over uiteenlopende (school)onderwerpen. Deze kunnen ook worden gebruikt om ‘flipping the classroom’ toe te passen.
Contactpersoon