Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Hbo
 • Pabo
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
 • Inzicht en handelen
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Kennisbasis
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo

9-3-2015
Zanten, M. van, Brath, F., Faarts, J., Gool, A. van, & Keijzer, R. (2009). Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo. 
​​​Dit document is van belang voor (aanstaande) leerkrachten in het basisonderwijs en voor lerarenopleiders rekenen/wiskunde. De kennisbasis beschrijft de expliciete/geboekstaafde kennis van het vak en de vakdidactiek van rekenen/wiskunde, waarvan alle startbekwame leerkrachten kennis moeten hebben, ongeacht de instelling waaraan ze hebben gestudeerd en los van het surplus aan kennis dat wordt verworven in differentiaties en specialisaties. Dit is de volledige versie.