Sector
  • So/Vso
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
  • Inzicht en handelen
  • Meten en meetkunde
  • Verhoudingen
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Kerndoelen

Kerndoelen speciaal onderwijs

6-2-2017

Alle leerlingen met uitzondering van zml

Wiskundig inzicht en handelen
38. De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

39.De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

40.De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken-wiskundeproblemen te onderbouwen en
leren oplossingen te beoordelen.

Getallen en bewerkingen
41. De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

42.De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

43.De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.

44.De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

45.De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.

46.De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.

Meten en meetkunde
47.De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

48.De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Zeer moeilijk lerende kinderen

16. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen.

17. De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties.

18. De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties.

19. De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden.

20. De leerlingen leren omgaan met geld en betaalmiddelen


 

Contactpersoon