Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Doelen
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Kerndoelen primair onderwijs

5-3-2015
SLO. (2006). Kerndoelen primair onderwijs. Geraadpleegd op 12 augustus 2014, van http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
​​​​​​Sinds 2006 zijn er 58 kerndoelen voor het primair onderwijs van kracht. De leergebiedoverstijgende doelen zijn als aparte kerndoelen verdwenen en waar mogelijk geïntegreerd in de kerndoelen per leergebied. De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Bij elk leergebied worden de kerndoelen voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek staat beschreven waarop het leergebied zich richt.
 
Kerndoelen zijn aanboddoelen; po-scholen dienen hun leerlingen in de gelegenheid te stellen deze doelen te bereiken. Inmiddels zijn er voor rekenen/wiskunde referentieniveaus van kracht. De doelen die hierin vermeld staan, vormen beheersingsdoelen.