Sector
 • Alle onderwijstypen
 • So/Vso
 • So
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Informatieverwerking & onzekerheid
 • Inzicht en handelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Doelen
Trefwoorden
 • 2. Belangrijk

Kerndoelen speciaal onderwijs

5-3-2015
SLO. (2009). Kerndoelen speciaal onderwijs. Geraadpleegd op 12 augustus 2014, van http://www.slo.nl/speciaal/so/nl_ml/kerndoelen_leerlijnen/kerndoelen/
​​​​Deze website geeft informatie over de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Sinds 1 augustus 2009 gelden er in het speciaal onderwijs richtlijnen voor wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Er zijn twee sets kerndoelen speciaal onderwijs. Een set kerndoelen bedoeld voor leerlingen met een enkelvoudige beperking en een set bedoeld voor zeer moeilijk lerende of meervoudig gehandicapte kinderen op scholen voor speciaal onderwijs.