Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • Vve
Vakgebied
 • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Kinderen leren rekenen

22-5-2015
TAL-team. (2001). Kinderen leren rekenen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
ISBN

978-90-01-85100-2

Uitgave in het kader van het TAL-project (TAL = Tussendoelen Annex Leerlijnen), dat tot doel heeft leerkrachten in de basisschool te voorzien van achtergrondinformatie over het leren van rekenen/wiskunde door (jonge) kinderen, alsmede over de daarbij te doorlopen leerlijnen. Het project heeft vijf brochures opgeleverd die door Noordhoff Uitgevers worden uitgebracht. Ze kunnen op de website van de uitgever besteld worden.
Contactpersoon