Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Po
  • So
  • So/Vso
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen

4-3-2015
Buijs, K. (2008). Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen. Utrecht: Freudenthal Instituut.
​​​Dit proefschrift is interessant voor leerkrachten groep 7 en 8 in het basisonderwijs die hun rekenonderwijs een extra dimensie willen geven, voor learenopleiders en voor materiaalontwikkelaars. De onderzoeker beschrijft een leergang voor het vermenigvuldigen van meercijferige getallen beschrijft die zich richt op een kolomsgewijze procedure (de 1S-aanpak). Verder worden de leereffecten van deze leergang beschreven die tijdens een onderwijsexperiment op vijf scholen naar voren kwamen, alsmede de vakinhoudelijke principes en locale onderwijstheorie waarop de leergang berust.