Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Trefwoorden
 • 3. Interessant

Maatschappijleer en wiskunde op havo en vwo

22-5-2015
Kr├╝ger, J. (2004). Maatschappijleer en wiskunde op havo en vwo. Enschede: SLO.
Deze publicatie is is relevant voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en docenten wiskunde en maatschappijvakken. Het betreft de vragen welke onderdelen van Wiskunde A bruikbaar zijn bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek, en hoe komen die onderdelen in de meeste gebruikte methoden voor wiskunde aan bod. Eveneens worden er enkele voorbeelden aangeboden van uitgebreide wiskunde opdrachten die te maken hebben met onderwerpen in de maatschappijleer.
Contactpersoon