Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vo
  • So/Vso
  • Vso
Vakgebied
  • Rekenen
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Curriculum
  • Rekenbeleid

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

19-2-2015
Drunen, R. van, & Ballering, C. (2011). Met de referentieniveaus naar schoolsucces. Amersfoort: CPS.
ISBN

978-90-6508-644-0

​​​Dit boek, gericht op bestuurders, schoolleiders, middenmanagers, taal- en rekencoördinatoren, lees- en rekencoaches en leraren maakt inzichtelijk welke rol zij hebben bij het invoeren van het nieuwe Referentiekader taal en rekenen in de schoolorganisatie. Hoe bereiden zij hun leerlingen voor op de nieuwe taal- en rekentoetsen? En welke vaardigheden vraagt dit van de leraren. Duidelijk wordt dat effectief personeelsbeleid, met daarin de gesprekscyclus, een cruciale voorwaarde is voor het succesvol invoeren van het referentiekader.