Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Po
  • So
  • So/Vso
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Getallen en variabelen
Leerplankundig thema
  • Leermiddelen
  • Leermiddelen en ICT
  • Lespakket
Vakspecifiek thema
  • Reken/wiskundeachterstand bij leerlingen

Met sprongen vooruit. Een productief oefenprogramma voor het getallengebied tot 100

22-5-2015
Menne, J. (2003). Met sprongen vooruit. Een productief oefenprogramma voor het getallengebied tot 100. Utrecht: Bekadidact.
ISBN

978-90-26237456

Dit oefenprogramma is geschikt voor leerkrachten in de onderbouw en groep 5 die hun leerlingen extra willen stimuleren in het rekenen. Het kan bij elke methode gebruikt worden. Te gebruiken voor: getalbegrip, splitsen, positie van getallen, automatiseren. Zwakke rekenaars kunnen winnen van sterke rekenaars. Iedereen kan meedoen.