Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Po
  • So
  • So/Vso
Vakgebied
  • Rekenen
  • Rekenen/wiskunde
Vakinhoud
  • Meten en meetkunde
Leerplankundig thema
  • Inhouden
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Meten met maten

19-2-2015
Brandt, R. (2010). Meten met maten. Amersfoort: CPS.
ISBN

978-90-6508-624-2

​​​Deze posters kunnen door leerkrachten in het basisonderwijs en docenten rekenen-wiskunde in het voortgezet onderwijs worden gebruikt om hun leerlingen weg te wijzen in het metrieke stelsel, een struikelblok voor veel leerlingen. Deze posters maken via beeld inzichtelijk met welke maten gemeten moet worden. Door de rekenposters naast elkaar te hangen, ziet elke leerling in één oogopslag waarover het gaat als bijvoorbeeld de eenheden hm of dg genoemd worden. Op de ene poster staat elke eenheid met een herkenbare foto uit het dagelijks leven. Op de tweede poster zijn de foto’s vervaagd en worden de maten duidelijk weergegeven.
Contactpersoon