Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Vve
Vakgebied
  • Rekenen/wiskunde
Leerplankundig thema
  • Leraren
  • Professionalisering

Methoden, materialen en screeningsinstrumenten: taal - rekenen - sociaal-emotioneel

19-2-2015
Linde-Meijerink, G. van der, & Kuipers, L. (2011). Methoden, materialen en screeningsinstrumenten: taal - rekenen - sociaal-emotioneel. Enschede: SLO.
Deze publicatie helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten in het basisonderwijs zelf een weg in te vinden. gericht te ondersteunen bij het kiezen van de juiste leermiddelen. Bij het versterken van het leerplankundig denken en handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten spelen leermiddelen en materialen een cruciale rol. Leermiddelen kunnen gezien worden als belangrijke 'dragers van het leerplan'. Niet alleen is er een enorme groei in kwantiteit van leermiddelen, ook de diversiteit van het aanbod is groot. Daarnaast zijn er tal van verschillende screeningsinstrumenten beschikbaar voor deze doelgroep. Deze publicatie biedt een overzicht van alle beschikbare methoden, materialen en screeningsinstrumenten voor de drie ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen en sociaalemotioneel.