Sector
  • Alle onderwijstypen
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Leerlingenmateriaal
  • Leermiddelen
  • Leermiddelen en ICT
Trefwoorden
  • 3. Interessant

Muziek natuurkunde/wiskunde

22-5-2015
Alink, N., & Paus, J. (2008). Muziek natuurkunde/wiskunde. Enschede: SLO.
Dit lesmateriaal is bedoeld voor docenten natuurkunde en wiskunde. Het betreft de samenhang van natuurkunde en wiskunde, behandeld binnen het thema 'muziek'. Het lesmateriaal is onderdeel van een breder programma dat zich concentreert op de samenhang van natuurwetenschappelijk onderwijs voor havo en vwo in het kader van de nieuwe examenprogramma's voor de verschillende vakken die sinds 2010 op de agenda staan. In dit voorbeeldlesmateriaal wordt het thema muziek in de wiskunde bekeken vanuit de goniometrie, en in de natuurkunde vanuit het onderwerp geluid. Het thema wordt beschreven in twee aparte boekjes, een voor de wiskundelessen, een voor de natuurkundelessen. Er is een docenthandleiding toegevoegd.
Contactpersoon